wtorek, 26 lipca 2011

27. Morze Bałtyckie


Pocztówka od ewejki - wymiana RR :)

Współczesny Bałtyk ukształtowany został 2000 lat temu. Bałtyk jest morzem śródziemnym północnej Europy. Jest to stosunkowo małe, płytkie, szelfowe morze leżące w umiarkowanej strefie klimatycznej. Morze Bałtyckie jest rozciągnięte równoleżnikowo i południkowo. Otoczone Półwyspem Skandynawskim i brzegami środkowej i wschodniej Europy pozostaje w łączności z wodami wszechoceanu poprzez wąskie cieśniny duńskie: Sund, Mały i Wielki Bełt, Kattegat oraz wodami Kattegatu i Skagerraku, w uproszczeniu od Skagen do Marstrand. W instrukcji Międzynarodowego Biura Hydrograficznego w Monaco (IHB Monaco (Limites..., (1953)) obszar Morza Bałtyckiego jest ograniczony do linii przebiegających przez południowe wyloty cieśnin: Sund oraz Wielkiego i Małego Bełtu. Jednak zwykle za granicę zachodnią Bałtyku przyjmuje się progi w cieśninach duńskich: Darsser (głębokość ok. 15 m) w Wielkim Bełcie, oraz Drogen (głębokość ok. 7m) w cieśninie Sund. Jeszcze inną granicę morza wyznacza linia poprowadzona od północnego cypla Półwyspu Jutlandzkiego (przylądek Grenen) do wyspy Tjrn (Szwecja). Powierzchnia Bałtyku wynosi tylko ok. 400 tys. km2. średnia głębokość wynosi ok. 55 m (maksymalna ok.460m - głębia Landsort), co daje objętość w przybliżeniu 20 tys. km3. Słabe połączenie naszego morza z wodami oceanu, niewielka średnia głębokość, wydłużony kształt powodują, że jest ono nieprzeciętne.


Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. W 1973 podpisano Konwencję Gdańską o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Bałtyku i Bełtów. W 1974 siedem państw nadbałtyckich (spośród 9) podpisało drugą Międzynarodową Konwencję Bałtycką w Helsinkach. Ciągle jednak Bałtyk pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie.

26. Kielce

Pocztówka z RR, od siadulki :)
Przedstawia Pałac biskupów krakowskich, obecnie Muzeum Narodowe.

Dzieje Kielc, które zostały udokumentowane, sięgają ponad 900 lat. Miastem stały się w roku 1364 i niemal od zawsze stanowiły własność biskupów krakowskich. Jako niewielka osada funkcjonowały na uboczu historii do XVII wieku, kiedy to przejął je skarb państwa. Kielce podczas zaborów pełniły funkcję centrum administracyjnego regionu świętokrzyskiego, a jego mieszkańcy brali czynny udział w zrywach narodowych – szczególnie w powstaniu styczniowym. W początkach I wojny światowej pierwsze oddziały zaprzysiężył tu Józef Piłsudski i od tej pory mianowano Kielce „miastem Marszałka”, cieszącym się w II Rzeczpospolitej szczególnymi przywilejami. Niestety wybuch II wojny światowej przerwał rozwój regionu, a zrujnowana gospodarka zaczęła odradzać się dopiero pod koniec lat 60. XX wieku.

25. Kraków - Kazimierz


Pocztówka otrzymana od Martiny, dzięki wymianie RR :)

Nie sposób wyobrazić sobie całego uroku miasta Kraków, czaru i mocy tego miasta bez jego integralnej części i jednej z najbardziej charakterystycznych dzielnic – Kazimierza.
To, z czym on kojarzy nam się w dniu dzisiejszym to przede wszystkim bogate dziedzictwo kultury żydowskiej.
Kazimierz nie zawsze był wewnętrzną dzielnicą Krakowa. Jego historia sięga czasów, gdy istniał on jako odrębne miasto, do roku 1355. Założona przez króla Kazimierza III wielkiego, miejscowość , chroniła południową stronę ówczesnej stolicy Polski. W tych czasach, Kraków należał do największych i najsilniejszych miast w tej części Europy. W związku z jego rozwojem i pozycją, jaką wówczas zajmował, był on bardzo atrakcyjnym miejscem dla migrujących ludów, również dla ludności żydowskiej. W związku z ustawodawstwem, wydanym przez Kazimierza III Wielkiego, Żydzi byli uznawani za pełnoprawnych członków miasta i społeczności, co wpłynęło w dużym stopniu na ich stopniowy napływ właśnie tutaj.
Właściwe wyodrębnianie krakowskiej społeczności żydowskiej nastąpiło dopiero za panowania króla Jana Olbrachta. Na terenach dawnej wsi Bawół w roku 1495 utworzono dzielnicę, przeznaczoną właśnie dla tej ludności – "miasto żydowskie". Wkrótce powstały liczne synagogi, szkoły, uczelnie, cmentarze a także okazałe domy mieszkalne, szczególnie szybko bogacących się kupców i bankierów żydowskich. 

Pozostałości po dawnym Kazimierzu, jego kulturze i przeszłych czasach funkcjonują w postaci zabytkowych synagog, placów: Nowego i Wolnica czy przede wszystkim - ul. Szerokiej, na której co roku organizowany jest Festiwal Kultury Żydowskiej. Muzea zbierają eksponaty i dorobek kulturalny zarówno polskich, jak i światowych Żydów. Impreza ta przenosi tradycje tej ludności we współczesność, ściągając na Kazimierz coraz większą liczbą ludzi zafascynowanych tym miejscem. 

sobota, 9 lipca 2011

23. Park Narodowy Shenandoah


Park został autoryzowany w 1926 roku i oficjalnie utworzony 26 grudnia 1935 roku. Przed utworzeniem parku większość jego obecnego obszaru miała charakter rolniczy i na terenie parku wciąż można zobaczyć pozostałości gospodarstw rolnych. Utworzenie parku zmusiło mieszkańców około 500 domów do opuszczenia swoich posiadłości. Z tego powodu wiele rodzin protestowało i zostało usunięte siłą, choć ostatecznie kilku z nich pozwolono pozostać. Annie Lee Bradley Shenk, która zmarła w 1979 roku w wieku 92 lat, była ostatnią mieszkanką parku, której pozwolono w nim zostać.

22. Londyn


Pocztówka od Nikoli z forumowego tagu :)

Z serii ciekawostki świata
- W 1949 r. zegar opóźnił się o 41 minut, po tym jak stado ptaków usiadło na wskazówce pokazującej minuty.

- W 1962 r. zegar wybił Nowy Rok dziesięć minut za późno, z powodu dużego nagromadzenia się śniegu na jego wskazówkach. 
- W 1952 gdy autobus przejeżdżał przez Tower Bridge, most zaczął się podnosić, na szczęście nikomu nic się nie stało.
- Najstarszym systemem metra na świecie jest londyńskie "Underground". 
- Londyn był pierwszym miastem, w którym pojawił się smog. Pierwszy raz zaobserwowano te zjawisko już w połowie XVII wieku. 
- Heathrow to największe lotnisko w Europie.
- Zapełnienie wodą całej hali o2 przez wodospad Niagary, gdyby odwrócić obiekt do góry dnem, zajęłoby 15 minut
- Koszt Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku wyniesie ponad 20 miliardów dolarów. 
- W niektórych częściach Londynu warstwa gruzu, na której stoją współczesne budynki, ma aż 8 m grubości. - Co dziesiąte dziecko mieszkające w Londynie nie wie, jak nazywa się stolica Wlk. Brytanii.
- Wielki pożar w 1666 roku, który zniszczył większą część miasta przy okazji wytępił panującą zarazę oraz znacznie przyczynił się do rozwoju ówczesnego Londynu.
- W czerwcu 1967 roku na ścianie banku Barclays w dzielnicy Enfield Town pojawił się pierwszy na świecie bankomat.
- W ciągu całego swojego życia schody ruchome w londyńskim metrze przebywają drogę ponad 80 000 kilometrów, pracując 20 godzin dziennie przez 364 dni w roku.
- Średnia prędkość ruchu samochodowego w Londynie to 19 km/h.

21. Wrocław


Pocztówka od margaretki z okazji Poczty Samolotowej, przedstawia Uniwersytet Wrocławski.

20. Wyspa Skye Pocztówka z Niemiec od Simone.

Należąca do archipelagu Hebrydów Wewnętrznych Isle of Skye uważana jest za jedną z najpiękniejszych wysp świata.

Nazwa Skye pochodzi od nordyckiego wyrazu skuy oznaczającego "chmurę". Trudno odmówić wikingom trafności w określeniu najważniejszej cechy wyspy, dzięki której zyskała sobie ona także gaelicki przydomek Eilean a Cheo - Wyspa Mgieł.